Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výroční zpráva 2018

Zpráva starosty SDH

V letošním roce došlo ke smutné události, kdy zemřel dlouholetý starosta

SH ČMS ing. Karel Richter. 8.12.2018 proběhne v Přibyslavi volba nového starosty, náš okres při volbě bude zastupovat starosta OSH ČK Jaromír Marek.

V letošním roce opět proběhlo dostatek výjezdů k požárům, popadaným stromům a jiné technické pomoci, což ocenil ředitel územního odboru HZS plk. ing. Pavel Rožboud.

Zajišťovali jsme zdárný průjezd závodu Okolo jižních Čech, pomáhali jsme při zajišťování koncertů a divadelních představení, tradičně jsme pořádali stezku odvahy a dětské sportovní odpoledne.

Organizovali jsme soutěž v PÚ okresního dětského poháru, soutěž O pohár starostky obce a Memoriál Jiřího Sládka.

Při příležitosti stého výročí republiky naše SDH ocenilo hlavní sponzory pamětní medailí k výročí republiky.

V roce 2019 nás opět čeká pomoc při akcích pořádaných v Benešově nad Černou, ze soutěží budeme pořádat O pohár starostky obce, Memoriál Jiřího Sládka a podzimní kolo hry Plamen.

V letošním roce jsme se potýkali s problémy s požární stříkačkou. Z tohoto důvodu jsme na část sezóny požádali o zapůjčení okresní požární stříkačky. Naší žádosti bylo vyhověno, ale doufám, že do začátku jarních soutěží se podaří tyto problémy vyřešit.

Příští rok bude pro SDH volební, budeme volit své zástupce ve sboru, tak bych si přál, abyste již nyní začali přemýšlet o své volbě.

Přeji vám mnoho úspěchů a radosti v příštím roce.

Petr Lepša, starosta SDH Benešov nad Černou

 

Výroční zpráva JSDHO Benešov nad Černou za rok 2018

Letošní rok pro nás jako jednotku byl opět dosti náročný v počtu zásahů. Letos jsme vyjížděli celkem k

23 událostem a to ještě letošní rok nekončí. Data a popis jednotlivých událostí:

19.2.18 požár kotelny Penzion Č.Údolí

28.2.18 požár komína Č.Údolí

14.4.18 ostatní pomoc čištění komunikace náměstí

21.4.18 požár kůlny Valtéřov

29.4.18 požár travní porost Kejšarova chata

8.5.18 popadané stromy vyjížděli jsme celkem 3x

18.5.18 zabezpečení rally Č.K rz. Kohout

19.5.18 zabezpečení rallyČ.K. tankovací stanice Pohorská Ves

2.6.18 ostatní pomoc výpomoc na slavnostech Higland games pořadatelé

30.7.18 ostatní pomoc zalévání aleje stromků pro obec

9.8.18 technická pomoc likvidace nebezpečného obtížného hmyzu Hartunkov

12.4.18 ostatní pomoc čištění hasičské nádrže

14.8.18 technická pomoc spadlý strom směr Pohorská Ves u Č.Údolí

15.8.18 technická pomoc snesení pacienta do sanitky

17.8.18 technická pomoc likvidace nebezpečného obtížného hmyzu osada Žofín

24.8.18 ostatní pomoc Benešov svazarm pořádání festivalu U zdi

9.9.18 ostatní pomoc asistence při cyklozávodu Okolo jižních Čech

12.9.18 požár stohu balíků Hartunkov

13.9.18 dohašování stohu balíků Hartunkov

14.9.18 požár kravína Hartunkov

29.10.18 požár hrabanky oblast Jiřická nádrž

6.11.18 technická pomoc spadlý kus kulatiny dřeva ze skládky do komunikace směr Č.Údolí

Z dalších pomoci stojí za zmínku pomoc obyvatelstvu naší obce v období sucha zavážením vody na kropení zahrádek a doplnění bazénů. Naše jednotka se účastní pořádání mnoha kulturních akcí čím napomáháme k dění v naší obci.

V letošním roce 2.3.18 jsme se sešli v naší klubovně, kde proběhlo školení výjezdové jednotky. Náplní školení bylo chování jednotky při mimořádných událostech tím se myslí 1 krok od vyhlášení poplachu až do konce zásahu a částečné seznámení s aplikací Portall. Z dalších akcí jednotky nesmíme opomenout exkurzi školky a 1. Třídy ZŠ. Stavění máje . Dále jsme zúčastnily školení velitelů a strojníků jmenovitě Korch Petr ,Temiak Jan , Štefan Gyorgy a Miloš Zabilka.

Něco z hasičské garáže. Během roku jsme museli na našich třech výjezdových vozidlech vyměnit autobaterie. Proběhla oprava na CAS T148 u pana Rybára ,který nám přetěsnil motor a zpravil elektroinstalaci tzn. Světla apod. Na Cas t815 jsme museli vyměnit posilovač spojky který nám bohužel po letech vypověděl službu. Samozřejmě proběhlo více oprav z kategorie těch menších. Tyto opravy si většinou děláme sami. Letos jsme prostředků do výjezdu k zásahu mnoho nenakupovali. Jediné věci a to motorový fukar STIHL proti nebezpečnému hmyzu tím se naše způsobilost opět rozšířila a jsou objednané nové zásahové proudnice celkem 2 ks.

Z mého pohledu bohužel, žádali jsme o nový automobil DA a nástavbu na T815, který jsme

nezískali. Tyto věci budeme nadále řešit.

Na konci mé zprávy bych chtěl poděkovat všem členům jednotky za skvělou a příkladnou práci nejen u mimořádných událostí, ale i u výpomoci akcí spadající pod naší obec tzn. kulturních, bez kterých už bych si nedokázal naši jednotku, ale i celý sbor Benešov nad Černou představit.

Velitel družstva výjezdové jednotky a velitel sboru dobrovolných hasičů:

Petr Korch

Zpráva ze soutěží - Sezóna 2018 - ženy

Letošní sezónu jsme zahájily okrskovým kolem 04.05.2018 v Benešově nad Černou. I přesto, že se nám moc nedařilo, jsme se dostali do Okresního kola.

To se konalo 27.05.2018 v Kaplici, kde jsme neobhájily loňské 1. místo, skončily jsme 4.

Protože nám letošní sezóna nepřála a zlobila nás stříkačka, účastnily jsme se v ligové soutěži ve Velké ceně Českého Krumlova pouze 4 soutěží a to:

21.07.2018 Besednice - 4.místo

08.09.2018 Plešovice - 5.místo

22.09.2018 Frymburk - 6.místo

06.10.2018 Český Krumlov - 4. místo

Za tyto 4 soutěže jsme ve Velké ceně celkově skončily na 6. místě

Mimo ligu jsme 05.05.2018 byly na soutěži v Přídolí, kde jsme díky zapůjčení stříkačky mohly odběhnout, odvezly jsme si 1.místo

04.09.2018 proběhl 9.ročník Memoriálu Jiřího Sládka, kde jsme si vybojovaly 1.místo a pohár zůstal doma.

Bohužel se nám letos nepodařilo dát dohromady tým mužů, kteří se zúčastnili pouze okrskového kola.

Věřím, že příští rok nám přinese nové šance a možnosti, pokud nám to naše stříkačka dovolí.

Těším se na další sezónu. Veronika Šlosárová

Zpráva o činnosti mladých hasičů

Máme 24 aktivních dětí, zapojených do celoroční činnosti Mladých hasičů.

S dětmi jsme se během letošního roku zúčastnili devíti různých soutěží.

28.4.2018 OP – Holubov (ml. A – 3.místo, 18.72, ml.B – 17.místo, 39.05, st. - 5.místo, 18.26)

4.5.2018 – okrsek BnČ – ml. A – 1.místo, ml.B – 3.místo, st. - 1.místo

12.5.2018 OP – Benešov (ml. A – 2.místo, 16.48, ml.B – 16.místo, 27.16, st. - 2.místo, 16.17)

26.5.2018 – Jarní kolo hry Plamen, ml. 4.místo, st. 4.místo.

9.6.2018 – OP – Přídolí (ml.A – 14.místo, 27.98, ml.B – 6.místo, 18.38)

23.6.2018 – O pohár starostky obce

–          po skončení soutěže jsme již tradičně pro děti připravili „Sportovní odpoledne“

–          ve spolupráci s TJ sokol Benešov nad Černou a Myslivci

15.9.2018 – OP – D.Dvořiště (ml.A – 5.místo, 19.98, ml.B – 14.místo, 22.91, st.9.místo, 17.03)

22.9.2018 – OP – Třísov (st.10.místo, 17.58)

celkové umístění v OP – ml. A 14.místo, ml. B 16.místo, st. 13. místo

13.10.2018 – ZPV Netřebice (ml. 3. místo, st. 4.místo, st.13.místo)

Dorost – Jarda, Ondra + kluci z Netřebic – 1.místo

Během roku pro děti také připravujeme různé akce

–          15.12.2017 – návštěva Hasičárny v Českém Krumlově

–          14.4.2018 – návštěva hasičárny ve Frymburku + výšlap na Stezku korunami stromů na Lipně

–          23.6.2018 – „Sportovní odpoledne pro děti“

–          15.7.2018 – výlet na raftech s dětmi a rodiči.

Dokoupili jsme dresy pro nově příchozí děti a nové helmy.

V letošním roce jsme neměli pro děti hasičské soustředění z důvodu, že jsme neměli funkční mašinu, na kterou by děti mohly běhat.

Tímto bych chtěla moc poděkovat SDH Skřidla, kteří byli tak hodní a dětem mašinu polovinu sezony půjčili. Zbytek sezony (dvě poslední soutěže jsme odběhli po domluvě na mašinu okresní, tímto děkujeme i okresu za zapůjčení).

Vedoucí mládeže Petra Lepšová